Zonnepanelen en een dynamisch energiecontract in Nederland

Hoe werkt dat?

In een tijd waarin duurzaamheid en milieubewustzijn steeds belangrijker worden, zoeken we als consument naar manieren om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd kosten te besparen. Het gebruik van zonnepanelen in combinatie met dynamische energiecontracten is een innovatieve benadering die nog veel vragen opwekt. Want hoe interessant is een dynamisch energiecontract in combinatie met zonnepanelen?

 

De voor- en nadelen van zonnepanelen

Het gebruik van zonnepanelen in Nederland is de afgelopen jaren exponentieel toegenomen. Het installeren van zonnepanelen op woningen en bedrijven biedt diverse voordelen:

 

  1. Duurzame energieproductie: Zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit zonder schadelijke uitstoot van broeikasgassen. Hierdoor verminderen ze de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en dragen ze bij aan het verminderen van de koolstofvoetafdruk.
  2. Lagere energierekening: Zonnepanelen wekken elektriciteit op die rechtstreeks kan worden gebruikt in huis (gratis). Dit vermindert de noodzaak om elektriciteit van het net te betrekken, wat resulteert in lagere energiekosten.
  3. Salderingsregeling: In Nederland kunnen eigenaren van zonnepanelen profiteren van de salderingsregeling, waarbij ze het overschot aan opgewekte elektriciteit kunnen terugleveren aan het net in ruil voor een vergoeding. Dit maakt het gebruik van zonnepanelen financieel aantrekkelijker.
  4. Waardevermeerdering van onroerend goed: Huizen met zonnepanelen worden vaak als aantrekkelijker beschouwd op de woningmarkt, wat kan leiden tot een hogere waarde van het onroerend goed.

 

Ondanks deze voordelen zijn er ook enkele nadelen verbonden aan zonnepanelen, zoals de initiële investeringskosten, de afhankelijkheid van zonlicht en de visuele impact op het uiterlijk van gebouwen. Daarnaast zal de salderingsregeling vanaf 2025 tot 2031 stapsgewijs worden afgebouwd. Vanaf 2031 houdt salderen dus volledig op. (Maar zo ver is het nog niet, dit afbouwschema voor salderen is al wel in de Tweede Kamer aangenomen, maar de Eerste Kamer moet er nog mee instemmen). 

 

De voor- en nadelen van een dynamisch energiecontract

Traditionele energiecontracten bieden consumenten doorgaans vaste tarieven gedurende een bepaalde periode (vaste en variabele contracten). Een dynamisch energiecontract past daarentegen de tarieven voor elektriciteit en gas aan op basis van de vraag en het aanbod op de energiemarkt. Dit kan verschillende voordelen hebben voor consumenten:

 

  1. Optimalisatie van energieverbruik: Met dynamische tarieven kunnen consumenten hun energieverbruik afstemmen op tijden waarop de energietarieven lager zijn. Dit kan leiden tot aanzienlijke besparingen op de energierekening.
  2. Stimulering van duurzaam gedrag: Door te profiteren van lagere tarieven tijdens periodes van hoge hernieuwbare energieproductie, kunnen consumenten gestimuleerd worden om hun energieverbruik te verschuiven naar duurzamere tijden. Consumenten kunnen vervolgens gebruikmaken van slimme technologieën en energie apps om inzicht te krijgen in hun energieverbruik, waardoor ze beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over hun energieverbruik.
  3. Marktinzicht: Dynamische energiecontracten bieden consumenten meer inzicht in de schommelingen van de energiemarkt en moedigen een bewuster energieverbruik aan.

 

Aan de andere kant kunnen er enkele uitdagingen zijn bij het gebruik van dynamische energiecontracten, zoals de complexiteit van de tariefstructuur en het beperkte voorspelbare karakter van energieprijzen. Of een dynamisch energiecontract dus voordeliger is, hangt af van de marktontwikkelingen, maar ook vooral van je persoonlijke situatie. En is een dynamisch energiecontract dan wel interessant met zonnepanelen? Voor huishoudens met zonnepanelen op het dak van de woning is de rekensom namelijk nog wat ingewikkelder vanwege de afwijkende manier van salderen. 

 

De voor- en nadelen van een dynamisch energiecontract en zonnepanelen

Met het oog op de salderingsregeling in Nederland – waarbij de energie die je opwekt direct wordt verrekend met wat je verbruikt – zou je kunnen stellen dat een dynamisch energiecontract niet erg interessant is. Je gaat namelijk salderen met uur tot uur dynamische tarieven, die in de praktijk minder hoog kunnen uitvallen dan bij een traditioneel energiecontract, of zelfs negatief. 

 

Maar waarom zou je dan toch kiezen voor een dynamisch energiecontract? Er zijn momenten waarop het dynamisch energiecontract wél kostenefficiënt is in combinatie met zonnepanelen. 

 

  1. Ligging van je zonnepanelen: Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer jouw zonnepanelen in een oost-west opstelling op het dak liggen. Je hebt dan zowel ’s ochtends als in de namiddag – momenten waarop de dynamische tarieven voor energie iets hoger liggen – voldoende opwekking van eigen zonne-energie om elektrisch te koken of de wasmachine aan te zetten.
  2. Slimme energieopslag: De thuisbatterij de eerder genoemde problemen rondom salderen oplossen. Het opslaan van overtollige zonne-energie in batterijsystemen kan helpen om elektriciteit te gebruiken tijdens perioden van hogere tarieven, waardoor de impact van dynamische tarieven wordt geminimaliseerd.

 

De combinatie van zonnepanelen en een dynamische energiecontract kan dus resulteren in een win-winsituatie voor consumenten in Nederland. En door deze twee benaderingen te combineren, kunnen huishoudens en bedrijven hun ecologische voetafdruk verminderen. In een tijd waarin de overgang naar duurzame energie cruciaal is voor het behoud van onze planeet, zijn innovatieve benaderingen zoals deze essentieel.