De gemiddelde energierekening voor huishoudens in 2023

JULI 2023 – In 2023 heeft de gemiddelde energierekening voor Nederlandse huishoudens significante veranderingen ondergaan in vergelijking met voorgaande jaren. Een huishouden met een gemiddeld energieverbruik betaalde in juni € 2.320 per jaar aan energie. Dat betekent een stijging van €630 (of 37%)  ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 

 

De toenemende kosten van energie, veranderingen in de energiebelasting en tariefstructuren, evenals de impact van duurzaamheid en technologische vooruitgang, hebben allemaal een rol gespeeld in deze ontwikkelingen. In deze blog zullen we de gevolgen van deze veranderingen specifiek voor Nederlandse consumenten en huishoudens belichten.

 

 

Toenemende kosten van energie in en de impact van de energiebelasting in 2023

In 2023 zijn de kosten van energie gestaag gestegen, wat direct van invloed is geweest op de gemiddelde energierekening voor huizen en huishoudens. Deze stijging wordt beïnvloed door internationale prijstrends zoals geopolitieke spanningen, schommelingen in de vraag en aanbod, en de prijzen van fossiele brandstoffen, maar ook door nationale factoren zoals de energiebelasting. 

 

Deze energiebelasting is een belangrijke component van de stijging. Zo werd de vermindering op de energiebelasting kleiner. In juni 2022 was die nog € 825 euro, in 2023 was dat € 597 euro. In praktijk komt dit neer op een kleine €200 euro extra op jaarbasis. Ook de variabele leveringstarieven zijn dit jaar omhoog gegaan. Dat kost een huishouden in 2023 gemiddeld €145 euro extra, in vergelijking met 2022. In Nederland waren er in juni 2023 namelijk minder huishoudens met een vast energiecontract. De transportkosten namen ook in prijs toe, ruim €100 euro op jaarbasis. Vaste leveringskosten daarentegen bleven nagenoeg gelijk.

 

Het goede nieuws: dankzij de invoering van het prijsplafond en de zakkende energietarieven is de gemiddelde energierekening sinds januari 2023 wel maandelijks gedaald. De gemiddelde energierekening lag in juni 2023 dus een stuk lager dan in november en december 2022, toen deze rond de € 3.000 uitkwam. Door de invoering van het prijsplafond in januari en de sinds februari dalende variabele leveringstarieven is de gemiddelde energierekening dit jaar elke maand gedaald.

 

Bron: CBS

Energiebesparende maatregelen en bewustwording in Nederland 

Ook het groeiend bewustzijn van duurzaamheid en technologische vooruitgang heeft bijgedragen aan het verminderen van de gemiddelde energierekening de afgelopen maanden. Zo hebben steeds meer huiseigenaren geïnvesteerd in zonnepanelen en energieopslagsystemen, waardoor ze hun eigen energie kunnen opwekken en gebruiken. Bovendien hebben energiezuinige apparaten en slimme technologieën het mogelijk gemaakt om het energieverbruik beter te reguleren, wat resulteert in kostenbesparingen op de energierekening.

 

Ook hebben veel Nederlandse consumenten proactieve stappen ondernomen om hun energieverbruik te verminderen en zo hun kosten te verlagen. Denk daarbij aan het verbeteren van huisisolatie, het gebruik van LED-verlichting en het kiezen van apparaten met een hoog energierendement. Bovendien hebben bewustwordingscampagnes en overheidsinitiatieven mensen aangemoedigd om bewuster om te gaan met energie.

De gemiddelde energierekening in 2023 nog verlagen

Het is cruciaal voor Nederlandse consumenten om zich bewust te zijn van alle veranderingen en proactieve maatregelen te nemen om hun energieverbruik te verminderen en kosten te besparen. 

 

Om weloverwogen keuzes te maken voor individuele huishoudens is inzicht nodig. Meten is weten. Monitor je verbruik, je sluipverbruik, maar ook al je bespaaracties, met een energieverbruiksmanager zoals EnergyFlip. Zie het exacte effect en kijk waar je wat nog kunt besparen. Door duurzame keuzes te maken en gebruik te maken van energiebesparende technologieën, kunnen huishoudens bijdragen aan een duurzamere toekomst en hun energierekening effectief beheersen.