Hoe werkt het energieplafond?

Het energieplafond, ofwel het prijsplafond op energie voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers, is een maatregel die is bedoeld om te voorkomen dat energieleveranciers te hoge prijzen rekenen voor elektriciteit en gas. Dit prijsplafond is vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de toezichthouder op de energiemarkt in Nederland. In deze blog leggen we uit hoe het prijsplafond nu precies werkt.

 

Wat is het prijsplafond op energie?

Het prijsplafond is een maximumtarief dat energieleveranciers mogen rekenen voor elektriciteit en gas. Dit tarief is gebaseerd op de gemiddelde prijzen op de energiemarkt en wordt door de ACM vastgesteld. Het prijsplafond geldt voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers, zoals kleine bedrijven, zzp’ers, winkels, etc.

 

De energieleveranciers mogen de tarieven voor elektriciteit en gas niet hoger maken dan het prijsplafond. Dit betekent dat de tarieven voor energie in principe niet hoger zijn dan het maximumtarief. De tarieven kunnen wel lager zijn dan het prijsplafond, omdat energieleveranciers onderling concurreren en soms lagere tarieven aanbieden om klanten te trekken.

 

Waar geldt het prijsplafond voor?

Het prijsplafond geldt voor de variabele leveringskosten van elektriciteit en gas. Dit zijn de kosten die energieleveranciers in rekening brengen voor de levering van energie. Het prijsplafond geldt niet voor de vaste kosten, zoals de kosten voor de aansluiting op het energienet en de meetkosten.

 

Hoe hoog is het prijsplafond?

Het prijsplafond wordt elk halfjaar door de ACM vastgesteld. Hierbij kijkt de ACM naar de ontwikkelingen op de energiemarkt, zoals de prijzen van olie en gas en de ontwikkelingen op de internationale energiemarkt. De ACM bepaalt op basis van deze ontwikkelingen wat het nieuwe prijsplafond wordt voor de komende periode.

 

Prijsplafond voor energie 2023

Vanaf 1 januari 2023 geldt er een verruimd prijsplafond op energie. Voor gas is het maximale tarief € 1,45 per kuub, voor elektriciteit is het maximale tarief verlaagd tot € 0,40 per KWh. Je betaalt dus nooit meer dan deze tarieven, ook als de tarieven van je leverancier hoger zijn. 

 

Ook huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet gaan profiteren van het prijsplafond. Het tarief wordt gekoppeld aan het prijsplafond voor gas en wordt € 47,39 per gigajoule warmte. Tot welk verbruik het prijsplafond geldt en de uitvoering van het plafond voor warmtenetten wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Hiervoor kun je het beste de website van de Rijksoverheid in de gaten houden. 

De Kleine lettertjes van het prijsplafond 2023

Er is wel een grens gesteld op het prijsplafond. Het plafond geldt tot een jaarverbruik van 2.900 kWh aan elektriciteit en 1.200 m3 aan gas. Daarboven betaal je wel het tarief van je leverancier. Voor elektriciteit wordt wel eerst je teruglevering met je afname verrekend (gesaldeerd). 

 

Omdat je gedurende het jaar naar een nieuw contract zou kunnen gaan, is de verbruiksgrens verdeeld over de maanden. Je mag geen ongebruikt limiet meenemen naar een volgend contract.

De verdeling ziet er zo uit:

De voor- en nadelen van het prijsplafond

Het prijsplafond op energie is bedoeld om de consument te beschermen tegen te hoge energieprijzen. Door het prijsplafond weten consumenten zeker dat ze nooit meer dan het maximumtarief hoeven te betalen voor energie. Dit kan helpen om energie betaalbaar te houden voor alle huishoudens en kleinverbruikers.

 

Het prijsplafond heeft echter ook een aantal nadelen. Zo kan het prijsplafond leiden tot minder concurrentie tussen energieleveranciers. Als de tarieven toch al niet hoger mogen zijn dan het maximumtarief, is er minder ruimte voor energieleveranciers om met elkaar te concurreren op prijs. Dit kan leiden tot minder innovatie en minder keuze voor consumenten.

 

Ook kan het prijsplafond leiden tot hogere tarieven voor energie in de toekomst. Als de prijzen op de energiemarkt stijgen, kan het prijsplafond ervoor zorgen dat de tarieven voor energie niet stijgen. Dit kan ertoe leiden dat energieleveranciers minder investeren in duurzame energie.

 

Meten = weten

Wil jij onder het energieplafond blijven? Maar weet je niet hoe? Inzicht en het in kaart brengen van je energieverbruik is hierbij noodzakelijk. Meten is weten. Een energieverbruiksmanager helpt je hierbij. Maar wat is nu precies een energieverbruiksmanager? En wat kun je er mee? Wij leggen het je hier uit!