Een gecertificeerd installateur moet de set plaatsen. De installateur kan de kWh-meter zo installeren dat je alleen nog de zon-kabel in de gateway van EnergyFlip hoeft te steken.