Heb je een analoge of digitale meter? Dan heb je sensoren nodig. Als je EnergyFlip bestelt, kun je sensoren bijbestellen.

Ga je installeren? Start dan het installatieproces in de app. Hieronder geven we extra informatie zodat je de gateway goed kunt aansluiten op je analoge of digitale meters.

Hoe bevestig ik de elektrasensor?
  1. Bepaal waar de sensorhouder voor de elektrasensor (groene opdruk) op de meter geplakt dient te worden, zonder de beschermstrip te verwijderen.

Draaischijfmeter
Het gat van de sensorhouder dient precies over het midden van de draaischijf geplakt te worden. Dit midden wordt meestal aangegeven met een uitlijningsstreepje. Let er bij het plaatsen van de houder op dat één van de twee groene hulplijntjes gelijkloopt aan de schijf (horizontaal).

Digitale meter
Op deze meter knippert een LED (lampje). Het gat van de sensorhouder dient precies over de LED heen geplakt te worden.

2. Op de transparante sensorhouder is een plakstrip bevestigd. Verwijder de beschermfolie en plak de houder voorzichtig op de meter. Druk de houder stevig aan zodra deze correct geplaatst is.
3. Klik de elektrasensor in de sensorhouder zoals getoond in het voorbeeld hieronder.  Je kan de elektrasensor herkennen aan het symbool van een stekkertje.

Hoe bevestig ik de gassensor?

1.Bepaal waar de sensorhouder voor de gassensor (rode/blauw opdruk) op de meter geplakt dient te worden, zonder de beschermstrip te verwijderen.

De meterstand van de gasmeter wordt weergegeven met draaiende wieltjes. De wieltjes met de getallen achter de komma zijn rood of hebben een rode rand. De sensorhouder moet met het gat gecentreerd over het laatste (meestal derde) cijfer achter de komma geplaatst te worden. Het is van belang dat de houder vlak op het glas wordt geplakt, dus niet over opstaande randen. Als het nodig is om vlak te kunnen plakken, kan de houder onder een willekeurige hoek geplaatst worden.

2. Op de transparante sensorhouder is een plakstrip bevestigd. Verwijder de beschermfolie en plak de houder voorzichtig op de meter. Druk de houder stevig aan zodra deze correct geplaatst is.
3. Klik de gassensor in de sensorhouder zoals getoond in het voorbeeld hier onder. Je kan de gassensor herkennen aan het symbool van een vlammetje.

De app vraagt om de “C-factor”. Wat is dat precies?

Op een analoge elektriciteitsmeter, meet EnergyFlip het verbruik op de draaischijf van de meter. Op een digitale meter wordt dit gedaan op het ledje van de meter. De C-factor geeft aan hoe vaak de schijf ronddraait, of hoe vaak het ledje knippert per kWh verbruik. Daarom moet de c-factor worden opgegeven. Als er een te hoge factor opgegeven wordt, zal de app een te laag verbruik weergeven. Andersom wordt er met een te lage c-factor een te hoog verbruik berekend.
Op analoge meters wordt de c-factor vaak aangegeven met:

  • C:
  • C=
  • a= (vermenigvuldig in dit geval het getal met 60 om aan de c-factor te komen)

Of er staat bijvoorbeeld achter:

  • r/kWh
  • tr/kWh
  • omw./kWh
  • U/kWh

Bij digitale meters staat er achter het getal vaak:

  • imp./kWh
  • Wh/imp. (Dit is Wattuur per impuls. De c-factor wordt in de app opgegeven als impuls per kiloWattuur. Bereken daarom hier de c-factor door 1000 te delen door het getal dat op de meter staat. Dus bijvoorbeeld , 1/1000 = 1000 of 2/1000 = 500)

Als je EnergyFlip op een slimme meter aansluit, hoeft er geen C-factor opgegeven te worden.