Je uiteindelijke jaarrekening bestaat uit vaste (belastingen, netbeheerderskosten en vastrecht) en variabele kosten (bijvoorbeeld elektriciteit en gas die je afneemt van je leverancier). Bij het opgeven van je contract vul je de voor jou geldende tarieven in voor vastrecht en energieverbruik. Vervolgens worden de vaste kosten in je verwachtte jaarrekening gezet. Daarna kijkt de app naar je energietarieven en het verbruik dat er tot nu toe gemeten is. Op basis daarvan berekent de app naar de verwachtte kosten aan het eind van de periode van je jaarrekening (een jaar na het einde van je vorige rekening of de start van je nieuwe contract).

Als de berekening op een paar dagen gebaseerd is, zal de verwachting nog echt een voorspelling zijn. Hoe meer meetgegevens er beschikbaar zijn, hoe preciezer de verwachting. Maar, het blijft een verwachting. Je uiteindelijke rekening kan iets verschillen met de verwachting van EnergyFlip.