Hoe werkt retourneren?

Herroepen

Voldoet EnergyFlip niet aan je verwachtingen? Je hebt recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

EnergyFlip Lite kun je online opzeggen. Bij EnergyFlip kun je het meetkastje (gateway) binnen 14 dagen terugsturen en je ontvangt je geld terug. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kun je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, of bij voorkeur via het e-mailadres service@energyflip.com) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

 

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons te hebben medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Stel je ons per mail op de hoogte, ontvang je van ons een retourlabel waarmee je het pakket kosteloos kunt terugsturen via reguliere postbezorgers zoals DHL of PostNL. Kies je hier niet voor, komen de directe kosten van het terugzenden van de goederen voor eigen rekening.

 

Ons retouradres;

EnergyFlip
De Corridor 14H
3621 ZB  Breukelen

 

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.