Voldoet EnergyFlip niet aan je verwachtingen? Je hebt recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te retourneren, oftwel herroepen.

EnergyFlip Lite kun je online opzeggen. Bij EnergyFlip kun je het meetkastje (gateway) binnen 30 dagen terugsturen en je ontvangt je geld terug. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kun je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, of bij voorkeur via het e-mailadres service@energyflip.com) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.