De app vraagt om de “C-factor”. Wat is dat precies?

Op een analoge elektriciteitsmeter meet EnergyFlip het verbruik op de draaischijf van de meter. Op een digitale meter wordt dit gedaan op het ledje van de meter. De C-factor geeft aan hoe vaak de schijf ronddraait, of hoe vaak het ledje knippert per kWh verbruik. Daarom moet de c-factor worden opgegeven. Als er een te hoge factor opgegeven wordt, zal de app een te laag verbruik weergeven. Andersom wordt er met een te lage c-factor een te hoog verbruik berekend.

Op analoge meters wordt de c-factor vaak aangegeven met:

  • C:
  • C=
  • a= (vermenigvuldig in dit geval het getal met 60 om aan de c-factor te komen)

Of er staat bijvoorbeeld achter:

  • r/kWh
  • tr/kWh
  • omw./kWh
  • U/kWh

Bij digitale meters staat er achter het getal vaak:

  • imp./kWh
  • Wh/imp. (Dit is Wattuur per impuls. De c-factor wordt in de app opgegeven als impuls per kiloWattuur. Bereken daarom hier de c-factor door 1000 te delen door het getal dat op de meter staat. Dus bijvoorbeeld , 1/1000 = 1000 of 2/1000 = 500)

Als je de EnergyFlip gateway op een slimme meter aansluit, hoeft er geen C-factor opgegeven te worden.