Op een analoge elektriciteitsmeter meet EnergyFlip het verbruik op de draaischijf van de meter. Op een digitale meter wordt dit gedaan op het ledje van de meter. De C-factor geeft aan hoe vaak de schijf ronddraait, of hoe vaak het ledje knippert per kWh verbruik. Daarom moet de c-factor worden opgegeven. Als er een te hoge factor opgegeven wordt, zal de app een te laag verbruik weergeven. Andersom wordt er met een te lage c-factor een te hoog verbruik berekend.

Op analoge meters wordt de c-factor vaak aangegeven met:

  • C:
  • C=
  • a= (vermenigvuldig in dit geval het getal met 60 om aan de c-factor te komen)

Of er staat bijvoorbeeld achter:

  • r/kWh
  • tr/kWh
  • omw./kWh
  • U/kWh

Bij digitale meters staat er achter het getal vaak:

  • imp./kWh
  • Wh/imp. (Dit is Wattuur per impuls. De c-factor wordt in de app opgegeven als impuls per kiloWattuur. Bereken daarom hier de c-factor door 1000 te delen door het getal dat op de meter staat. Dus bijvoorbeeld , 1/1000 = 1000 of 2/1000 = 500)

Als je de EnergyFlip gateway op een slimme meter aansluit, hoeft er geen C-factor opgegeven te worden.