Zonnepanelen zonder slimme meter

Kun je zonnepanelen nemen zonder slimme meter?

Je wilt je eigen stroom opwekken, maar je zit niet te wachten op een slimme meter. Een heel aantal mensen hebben momenteel een analoge of digitale meter en zouden best zonnepanelen willen. Mag je zelf stroom opwekken zonder slimme meter?

Vaak denken mensen dat je per sé een slimme meter nodig hebt als je zonnepanelen wilt. Is dit echt zo? Het antwoord is nee. Je kunt ook zonnepanelen nemen zonder slimme meter.

Feit is: de overheid en de energieleveranciers willen het liever niet.

 

Hoe zit het met zonnepanelen en het weigeren van een slimme meter?

Je kunt een slimme meter blijven weigeren tot 2020. Vanaf 2023 is het voor mensen met zonnepanelen verplicht om een slimme meter te hebben. “Met ingang van 1 januari 2023 zal (…) een verplichting voor alle kleinverbruikers gelden om een meter met minimaal twee aparte telwerken voor levering en teruglevering te hebben”, staat er in het Klimaatakkoord. Vanaf 2030 krijg je als bewoner met zonnepanelen alleen nog de kale stroomprijs vergoed en niet langer inclusief belastingen.

Nu is dat nog niet zo. Nu mag je een slimme meter dus weigeren. Volgens het onderzoek van Multiscope hebben meer dan een half miljoen huishoudens dat tot nu toe gedaan. Als reden noemen huishoudens onder andere een gebrek aan toegevoegde waarde (22 %), wantrouwen in de gemeten gegevens (21 %), de salderingsregeling voor zonnepanelen (15 &), privacy (9 %) en verlies van controle (9 %). Bron: Business Insider.

 

Is er voordeel bij het behouden van een analoge meter als je zonnepanelen hebt?

Waarom willen mensen met zonnepanelen geen slimme meter? Er zit een voordeel bij een analoge meter. Als je op zonnige dagen elektriciteit teruglevert aan het net, draait een ouderwetse draaischijfmeter als het ware terug. Een slimme meter daarentegen registreert de resterende energie apart. Jouw energieleverancier ziet die data en berekent wat je terugbetaald krijgt.

Op dit moment maakt dat verschil niks uit. In de huidige salderingsregeling kun je de teruggeleverde stroom kunt aftrekken van je eigen verbruik, tegen hetzelfde tarief inclusief belastingen. Maar na 2022 wordt de salderingsregeling afgebouwd. Een terugdraaiende schijfmeter (analoge meter) kan dan financieel voordeel gaan opleveren ten opzichte van de slimme meter.