Energiebelasting, hoe zit het ook alweer?

De eerste maand van 2022 is voorbij. Voor velen de eerste maand waarbij de kosten voor energie flink omhoog zijn gegaan. De energiebelasting in Nederland op gas zijn sinds 1 januari 2022 namelijk omhoog gegaan en tegelijkertijd loopt het kale leveringstarief flink op. Het kabinet heeft daarom besloten om dit gedeeltelijk te compenseren en de energiebelasting op stroom te verminderen en een hogere heffingskorting toe te kennen in 2022. Maar hoe zit het nu ook al weer?

Wat is energiebelasting? 

Energiebelasting in Nederland is de belasting die je moet betalen over het verbruik van elektriciteit en aardgas. Je betaalt de belasting maandelijks aan je energieleverancier die het vervolgens afdraagt aan de belastingdienst. Daarnaast betaal je BTW en sinds 2013 ook een opslag duurzame energie (ODE) over elk verbruikte kilowattuur (kWh) stroom en kubieke meter (m³) gas die je verbruikt.

Wat is de vermindering energiebelasting? 

Je betaalt niet alleen, er is ook een vaste belastingteruggave, de vermindering energiebelasting, ofwel de heffingskorting op energiebelasting. Deze heffingskorting is een vast bedrag, over een heel jaar per elektriciteitsaansluiting, dat in mindering wordt gebracht op de verschuldigde belasting. Dit, omdat stroom wordt gezien als basisbehoefte en het voor iedereen betaalbaar blijft. 

Energiebelasting 2022

De belasting voor stroom gaat met 6,9 eurocent inclusief BTW per kWh omlaag. Hoeveel dat voor jou scheelt, hangt af van je stroomverbruik. Bij een verbruik van 3.500 kWh per jaar betaal je € 241,- euro minder voor belasting op stroom. Indien je meer stroom verbruikt, ligt dit bedrag hoger, indien je minder stroom verbruikt, ligt dit bedrag lager.

 

De belasting op gas daalt helaas niet, die stijgt met zo’n 2 cent per kuub. Bij een gemiddeld gasverbruik van 1.500 kuub per jaar betaal je € 29,- meer aan belasting op gas.

 

De vaste teruggave energiebelasting levert in 2022 een belastingvoordeel van € 265,-, op. Het totale bedrag van de korting wordt daarmee €824,77. Dit bedrag is er voor iedereen ongeacht hoeveel energie je hebt verbruikt. Je vindt het op de jaarlijkse eindafrekening van je energiegebruik staan.

 

Let wel, de kale leveringstarieven zijn flink gestegen, waardoor je uiteindelijk toch meer kwijt zal zijn aan energie dan dat je gewend bent. De verlaging van de energiebelasting compenseert dit maar ten dele.

Zonnepanelen en energiebelasting

Als je zelf elektriciteit opwekt met zonnepanelen en die elektriciteit zelf verbruikt, hoef je over de zelf opgewekte elektriciteit natuurlijk geen energiebelasting te betalen. Let wel, als je de opgewekte elektriciteit van je zonnepanelen teruglevert aan de energieleverancier, wordt je door de Belastingdienst gezien als ondernemer voor de omzetbelasting. 

Wil je meer weten over de energiebelasting in Nederland?

Verdere toelichting over energiebelasting in Nederland vind je op de website van de rijksoverheid Energiebelasting | Milieubelastingen | Rijksoverheid.nl

Tip van EnergyFlip; houd grip op je kosten

Wil je grip houden op je kosten? Houdt je energieverbruik dan bij via energieverbruiksmanager EnergyFlip. Wanneer je vervolgens je contract invoert in de app, zie je precies wat je per dag, per week en zelfs per maand verbruikt met de daarbij behorende kosten. Inzicht geeft grip. Wij schreven hier eerder al een blog over; Tips voor onze gebruikers: zo ga je om met de stijgende energieprijzen – EnergyFlip