Zo bereken je het rendement van jouw zonnepanelen

Een eenvoudige handleiding voor opwek, teruglevering en verbruik

Dat het investeren in zonnepanelen goed is voor de portemonnee weten we allemaal. Maar om het meeste uit je zonnepanelen te halen, is het belangrijk om te weten wat het rendement van je zonnepanelen kan zijn, hoe je dit kunt berekenen en nog belangrijker hoe je dit kunt monitoren. Hier is een eenvoudige handleiding voor opwek, teruglevering en verbruik van je zonne-energie:

 

Alle zonnepanelen termen op een rij

Allereerst definiëren wij de verschillende termen:

 

 1. Opwek: Opwek verwijst naar het proces waarbij zonne-energie wordt omgezet in elektrische energie. Zonnepanelen zetten zonlicht namelijk om in gelijkstroom (DC). Dit gebeurt door middel van fotovoltaïsche cellen die zich op het oppervlak van de zonnepanelen bevinden. Deze cellen bevatten materiaal, zoals silicium, dat gevoelig is voor licht. Wanneer er zonlicht op de cellen valt, ontstaat er een elektrische stroom.
 2. Omzetting: De gelijkstroom wordt omgezet in wisselstroom (AC) om te kunnen worden gebruikt in huis door middel van een omvormer. 
 3. Verbruik: De opgewekte energie wordt eerst gebruikt door de apparaten in huis of bedrijf. Als er meer energie wordt opgewekt dan er op dat moment nodig is, wordt de overtollige energie teruggeleverd aan het elektriciteitsnetwerk.
 4. Brutoverbruik: Bruto verbruik verwijst naar de totale hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt door de zonnepanelen, ongeacht of deze elektriciteit direct wordt gebruikt of wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnetwerk. Het bruto verbruik is dus het totale vermogen van de zonnepanelen zonder dat hierbij rekening wordt gehouden met de hoeveelheid elektriciteit die wordt teruggeleverd aan het netwerk.
 5. Nettoverbruik: Netto verbruik verwijst naar de hoeveelheid elektriciteit die daadwerkelijk door het huishouden wordt gebruikt na aftrek van de teruggeleverde elektriciteit aan het netwerk. Met andere woorden, het netto verbruik is het verschil tussen het totale elektriciteitsverbruik en de hoeveelheid elektriciteit die is opgewekt door de zonnepanelen en is teruggeleverd aan het netwerk.
 6. Teruglevering: De overtollige energie wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnetwerk, waar het wordt gebruikt door andere huizen en bedrijven in de buurt. Dit wordt ook wel salderen genoemd.
 7. Meter: Er wordt een meter geïnstalleerd die zowel de opgewekte als de teruggeleverde energie registreert. Hierdoor kan het energiebedrijf het verschil berekenen en de kosten voor de energierekening bepalen.

 

 

Maar hoe bereken je nu het rendement van jouw zonnepanelen?

Bij het bepalen van de werkelijke opbrengst van zonnepanelen is het netto verbruik van belang, omdat dit aangeeft hoeveel elektriciteit er daadwerkelijk door het huishouden is verbruikt. Bij het berekenen van de terugverdientijd van zonnepanelen is het bruto verbruik van belang, omdat hiermee de totale opbrengst van de zonnepanelen kan worden bepaald. 

 

Maar hoe bereken je die nu eenvoudig? 

Brutoverbruik berekenen

Om het bruto verbruik te berekenen, kun je de volgende stappen volgen:

 1. Lees de meterstanden af: Lees de meterstanden af van de elektriciteitsmeter aan het begin en aan het einde van de meetperiode. De meterstanden worden weergegeven in kilowattuur (kWh).
 2. Bepaal het verbruik: Trek de beginmeterstand af van de eindmeterstand om het totale energieverbruik te berekenen gedurende de meetperiode. Dit wordt ook weergegeven in kWh.
 3. Bereken het brutoverbruik: Het resultaat van stap 2 is het bruto verbruik. Het bruto verbruik kan variëren afhankelijk van het elektriciteitsverbruik van het huishouden, de seizoenen en andere factoren.

Nettoverbruik berekenen

Om het netto verbruik te berekenen, kun je de volgende stappen volgen:

 

 1. Lees de meterstanden af: Lees de meterstanden af van de elektriciteitsmeter aan het begin en aan het einde van de meetperiode. De meterstanden worden weergegeven in kilowattuur (kWh).
 2. Bereken de totale energieproductie: Tel de totale hoeveelheid energie op die je hebt opgewekt gedurende de meetperiode. Deze informatie is beschikbaar op de omvormer van je zonnepanelen. De totale energieproductie wordt ook weergegeven in kWh.
 3. Bepaal de teruggeleverde energie: Trek de totale hoeveelheid energie die je hebt opgewekt af van de totale hoeveelheid energie die je hebt verbruikt. Als de opgewekte energie groter is dan de verbruikte energie, betekent dit dat er energie is teruggeleverd aan het net. De teruggeleverde energie wordt ook weergegeven in kWh.
 4. Bereken het netto verbruik: Trek de teruggeleverde energie af van de totale hoeveelheid energie die je hebt verbruikt. Het resultaat is het netto verbruik. Dit wordt ook weergegeven in kWh.

 

 

Meten is weten

Het verbruik kan variëren afhankelijk van de weersomstandigheden, de efficiëntie van de zonnepanelen, het elektriciteitsverbruik van het huishouden en andere factoren. Het is daarom belangrijk om goed te monitoren om inzicht te krijgen in de energiebalans van je huishouden.

 

Het is daarbij belangrijk om zowel het bruto als het netto verbruik bij te houden om inzicht te krijgen in de energiebalans van je huishouden. Door het bijhouden van beide verbruiksmetingen, kun je bepalen hoeveel energie je huishouden daadwerkelijk heeft verbruikt en hoeveel energie er is opgewekt en teruggeleverd aan het netwerk. Dit kan helpen om je energieverbruik te verminderen en bij te dragen aan het verlagen van de energierekening en de CO2-uitstoot.

Nu kun je bovenstaande regelmatig handmatig berekenen, maar je kunt ook werken met energieverbruiksmanager EnerygFlip met een Uitbreidingsset zon. Hiermee zie je live hoeveel je opwekt en teruglevert, maar ook hoeveel je in huis verbruikt. Real-time monitoren is niet alleen eenvoudiger, je kunt ook veel sneller schakelen wanneer nodig. Zo kun je potentiële problemen zoals storingen vroegtijdig opsporen en oplossen en zorgen dat je systeem optimaal blijft presteren. Daarnaast krijg je direct inzicht in je opwek en verbruik waar je direct op kunt acteren om de prestaties te optimaliseren en de opbrengst te verhogen.